Kìm cắt Asaki AK-8104 C2-8

80.750đ
93.562đ
-14%

Kìm điện GESTAR 7" đen 995-307

92.963đ
110.880đ
-16%

Kìm điện Fujiya 1800-175

385.050đ
418.200đ
-8%

Kìm điện Kingtony 6116-07A 7.5"

296.460đ
341.426đ
-13%