Kìm chết Asaki AK-8260 C2-7inch

126.160đ
132.946đ
-5%

Kìm cắt Asaki AK-8096 C2-6 (Cam)

60.480đ
71.947đ
-16%

Súng bơm mỡ Cmart L0029

229.152đ
308.000đ
-26%

Mỏ lết GESTAR 6" 995-606

77.339đ
92.400đ
-16%

Kìm cắt mini Fujiya AMN-110S

168.000đ
210.000đ
-20%

Ampe kìm AC/DC Hioki 3280-10F (1000A)

1.348.500đ
1.653.000đ
-18%