Khay trà gỗ hương (Màu cánh gián)

712.530đ
1.211.301đ
-41%

Phin pha cà phê Kim Hằng

53.320đ
67.940đ
-22%

Bộ tách trà hoa văn

221.540đ
233.200đ
-5%

Bộ ấm tách trà có giá treo

91.248đ
192.100đ
-53%

Bình lọc trà, cà phê 700ml

48.600đ
64.800đ
-25%